mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

V Liceum Ogólnokształcące
w Bielsku-Białej
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod adresem: https://lo5bielsko.wizja.net/2018